Divas MH


Mentalbeskrivnings protokoll.    

Schäfer. Födda:04-10-10

 

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.Diva

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

 

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
 

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.
  

Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
 

Följer med hela sträckan, neutral.
Diva

Följer med villigt. Engagerar sig.
 

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
 

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.
 

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar.  Är neutral.
Diva

Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende. 

Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.
Diva

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
 

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
 

Griper direkt med hela munnen.
Diva

Griper direkt, hugger föremålet.
 

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Diva

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.
 

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.

 

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
 

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej.
 

Startar men avbryter.
2:a

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
1:a
2:a

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
1:a
Diva
2:a
Diva

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
 

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram.

2:a

Griper ej, nosar på föremålet.
2:a

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
1:a


Griper direkt, släpper.
1:a
Diva
2:a
 


Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
1:a
2:a
Diva

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
 

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
 

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.

Diva

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
 

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll, avbrott förekommer.

 

Intresserad, följer fig. utan avbrott.
 

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Diva
 

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
 

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar.
Diva

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del.
 

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.
 

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.


 

Går fram till den dolda ,men talande figuranten.
 

Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning.
 

Går fram direkt till fig. utan hjälp.
Diva

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.
 

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

 

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Diva

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
 

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.
 

Blir aktiv men avbryter.
Diva

Är aktiv med fig. när denne är aktiv.
 

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.

 

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
    

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp
 

Hukar sig och stannar.

 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Diva

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hot-beteenden.
 

Visar enstaka hot-beteenden.
 

Visar flera hotbe-teende under längre tid.

Diva
 

Visar flera hotbe-teenden och någon attack.

 

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.
 

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.

  

Går fram till overallen när föraren står bredvid.
 

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Diva

Går fram till overallen utan hjälp.
 

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Diva

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
 

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.

 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle.
 
Diva

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.
 

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

 

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp.
 

Hukar sig och stannar.
 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

 

Flyr högst 5 meter.

Diva

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram
 

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.


 

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
 

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
 

Går fram till skramlet utan hjälp.
Diva

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Diva

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
 

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

 

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle.
 
Diva
 

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
 

Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hot-beteende
Diva

Visar enstaka hot-beteende
 

Visar flera hot-beteende under längre tid.

 

Visar flera hotbeteende och någon attack.
 

Visar flera hotbeteende och flera attacker.
 

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.
 

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

 

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
  

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
 
Diva

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Diva

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering.

 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
 

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
 

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
 

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad.
 

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden.


 

Går fram till spöket när föraren står bredvid.
 

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
 

Går fram till spöket utan hjälp.
 Diva

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontakt-försök.
 

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.
 

Besvarar kontakt när figurant bjuder.
 

Tar kontakt själv. Balanserad.
Diva

Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
 

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir a ktiv.
 

Leker aktivt, startar snabbt.
 
Diva

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
 

9b. LEK2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

 

Griper försiktigt eller nyper i föremål.
 

Griper direkt med hela munnen.

Diva

Griper direkt, hugger föremålet.

 

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Diva

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
 

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser / avstår skott.

 

Mentaltest

2007-07-29

 

1

2

3

4

5

Samarbete

Föremål/ förare

2

 

Leker ej/ leker själv/ kommer ej

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprepad uppmaning från föraren

Leker själv- men kommer efter uppmaning

 

Leker själv- men kommer tillbaka

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/ kamp

Diva

Samarbete

Föremål/ TL

4

Leker ej/ leker själv/ kommer ej

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprepad uppmaning från testledaren

 

Leker själv- men kommer efter uppmaning

Leker själv men kommer tillbaka

 Diva

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Gripa

ta tag 5 m

3

Griper ej/nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

 

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

 

Griper med hela munnen, hög fart och intensitet

Diva

Ta tag 40 m

3

 

 

 

 Diva

 

Gripa

Hålla i 5 m

3

Griper ej

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Tuggar eller byter tag upprepande gånger

Tuggar/byter tag vid något enstaka tillfälle

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar bett 1ggr som bibehålls

Diva

 

Hålla i 40 m

4

 

 

 

 

 Diva

Gripa

Slita/ dra 5m

2

Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen

Redo

Håller men drar inte emot

Växlar mellan att hålla och dra emot

Drar emot tills testledaren släpper

Rycker, drar emot- även under den passiva delen- till testledaren släpper. Alt intesivt ruskande

Diva

Slita/ dra 40 m

2

 Redo

 

 

 

 Diva

Förföljande

2

Startar inte eller når inte in i banan

Startar men avbryter

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända

Startar tveksamt eller håller låg fart. kan öka farten efterhand, fullföljer

Startar med hög fart- målinriktad

Redo

Diva

Förföljande

Gripande

3

Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Diva

Griper direkt, släpper

Redo

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder

Uthållighet

6

Framme, direkt tillbaka alt går ej fram.

Framme, jobbar mindre än 30 sekunder

Jobbar i 30 sekunder

Redo

Jobbar i 60 sekunder

Diva

Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren

Social självsäkerhet

10

Ängslig, osäker, går ej att hantera.

Social osäkerhet i alla situationer

Social osäkerhet i flera situationer

Socialt säker i de flesta situationer

Socialt säker i alla situationer

Redo

Diva

Social nyfikenhet

8

Undviker, skygg

Överdrivet nyfiken, påträngande

Neutral, låter sig klappas

Besvarar när figurant bjuder

Normalt nyfiken när anledning finns

Diva

Socialt samspel

8

Svarar ej på lekinviter.

Redo

Svarar svagt på lek & lekinviter- kan avbryta

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter

Diva

Handlings-förmåga

10

Försöker inte lösa problemen

Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer

Redo

Löser uppgifter i de flesta situationer

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer

Diva

Anpassnings-förmåga

10

Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar intensitet men med tidsfördröjning

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer

Diva

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer

Koncentration

10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer (kan utföra ovidkommande handlingar)

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handling)

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2).

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

Redo

Diva

Oavbruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer

Avreaktion

10

Kan ej avreagera alt. tar mkt lång tid för avreaktion, bygger på sig

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer

Avreagerar med någon tidsfördröjning i fler situationer alt lång tid i en enstaka situation

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer

Avreagerar snabbt i alla situationer

Diva

Minnesbilder

5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden

Redo

Visar fler minnesbilder utan undvikande beteenden

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden

Diva

Rädsla

4

Flyr i de flesta test situationer alt. blir passiv

Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning

Diva

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla

Aggressivitet

3

Visar kvarstående aggression

Visar stor aggression

Visar ingen aggression/ visar kortvariga aggressionsyttringar

Visar liten

Aggression

Diva

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

Nyfikenhet

8

Går inte fram

Lång tid med hjälp för att gå fram

Går fram med hjälp.

Redo

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning

Diva

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer

Skott

Avviker från platsen

Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan

Kontroll vid flera skott

Ingen reaktion, kontroll vid första skottet

Diva